Puhalica s benzinskim motorom namijenjena je za napuhavanje segmenata zaštitnih brana. Proizvod je konstruiran na način da se može postaviti na leđa kao ruksak s erogonomskom leđnom zaštitom.